12 თვის დეტალური განხილვა

150.00

12 თვის დეტალური განხილვა – ეს მომსახურება გაძლევთ საშუალებას,რომ დაადგინოთ
როგორ განვითარდება თქვენი ცხოვრება მომდევნო ერთი წლის მანძილზე თითოეულ
თვეში.
ძირითადი აქცენტი კეთდება: ფინანსურ და პირადი ცხოვრების სფეორებზე ან ფინანსებსა
და გარკვეულ კონკრეტულ მიზანზე (რასაც დამოუკიდებლად გადაწყვეტთ)