წლის დიაგნოსტიკა

50.00

კონსულტაცია მოიცავს ისეთი საკითხების განხილვასა და კონკრეტული რჩევის მიღებას როგორებიცაა:

  • პირადი;
  • ოჯახურ სიტუაცია;
  • ფინანსები;
  • კარიერა;
  • ენერგიები;
  • და ა.შ.

ასევე ხდება სირთულეების განსაზღვრა და მათი მოგვარება.