ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი

30.00

კონსულტაცია მოიცავს ფინანსურ ანალიზსა და შესაბამისს რჩევებს თუ როგორ მოვიზიდოთ დამატებითი შემოსავალი.