ურთიერთობები და მათი განვითარება 1 თვის პერიოდეზე

20.00

კონსულტაცია მოიცავს პროგნოზს ურთიერთობაზე 6 თვის განმავლობაში.

გასუფთავება
დამატებითი ინფორმაცია
ფორმატი

სატელეფონო კონსულტაცია, წერილობითი კონსულტაცია, ხმოვანი ჩანაწერი