ურთიერთობები და მათი განვითარება 1 თვის პერიოდეზე

20.00

კონსულტაცია მოიცავს პროგნოზს ურთიერთობაზე 6 თვის განმავლობაში.