ურთიერთობები და მათი განვითარება 2 თვის პერიოდეზე

25.00

კონსულტაცია მოიცავს პროგნოზს ურთიერთობაზე 6 თვის განმავლობაში.

გასუფთავება
დამატებითი ინფორმაცია
ფორმატი

სატელეფონო კონსულტაცია, წერილობითი კონსულტაცია, ხმოვანი ჩანაწერი