ურთიერთობები და მათი განვითარება 2 თვის პერიოდეზე

25.00

კონსულტაცია მოიცავს პროგნოზს ურთიერთობაზე 6 თვის განმავლობაში.