უიღბლობის მიზეზის დიაგნოსტიკა

40.00

უიღბლობის მიზეზის დიაგნოსტიკა გვესაუბრება პრობლემებზე, ნაბიჯებზე და სიტუაციებზე, რომლებმაც მიგვიყვანეს მოცემულ სიტუაციამდე და რა თქმა უნდა საკითხის მოგვარების გზებზე

გასუფთავება
დამატებითი ინფორმაცია
ფორმატი

სატელეფონო კონსულტაცია, ხმოვანი ჩანაწერი