უიღბლობის მიზეზის დიაგნოსტიკა

40.00

უიღბლობის მიზეზის დიაგნოსტიკა გვესაუბრება პრობლემებზე, ნაბიჯებზე და სიტუაციებზე, რომლებმაც მიგვიყვანეს მოცემულ სიტუაციამდე და რა თქმა უნდა საკითხის მოგვარების გზებზე