სტანდარტული კონსულტაცია

70.00

ხანგრძლივობა: 1სთ-მდე .
არ არის ფიქსირებული კითხვების რაოდენობა ან თემატიკა,მოცემულ დროში
შესაძლებელია ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო თემის განხილვა როგორებიცაა: მომავლის
წინასწარმეტყველება,განსხვავებული პროგნოზები, ფინანსებისა და კარიერის
სფეროები,ადამიანთა გრძნობების წაკითხვა და პირადი ურთიერთობები,თქვენთვის
სასურველ მიზნებსა და თემებთან მიმართებით რჩევებისა და პროგნოზების მიღება.