რჩევა ტაროსგან ერთ კონკრეტულ საკითხზე

15.00

კონსულტაცია მოიცავს რჩევას ტაროსგან ერთ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით.