რჩევა ტაროსგან ერთ კონკრეტულ საკითხზე

15.00

კონსულტაცია მოიცავს რჩევას ტაროსგან ერთ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით.

გასუფთავება
დამატებითი ინფორმაცია
ფორმატი

სატელეფონო კონსულტაცია, წერილობითი კონსულტაცია, ხმოვანი ჩანაწერი