მომდევნო ერთი წლის პროგნოზი

45.00

კონსულტაცია მოიცავს პროგნოზს მომდევნო ერთ წელზე.