მომდევნო ერთი წლის პროგნოზი

100.00

გაშლა მოიცავს მომდევნო ერთი წლის პროგნოზს სხვადასხვა სფეროებში.