მომავლის ზოგადი მიმოხილვა

20.00

მომავლის ზოგადი მიმოხილვა პერიოდის და საკითხის ჩაფიქრებით

გასუფთავება
დამატებითი ინფორმაცია
ფორმატი

სატელეფონო კონსულტაცია, ხმოვანი ჩანაწერი