ზოგადი დიაგნოსტიკა

40.00

კონსულტაცია მოიცავს ზოგად დიაგნოსტიკას, ყველა სასურველ კითხვაზე პასუხის  გაცემასა და დაინტერესებული  პირის ფსიქო-დახასიათებას .

  • პირადი
  • ჯანმრთელობა
  • კარიერა
  • ფინანსები
  • და ა.შ