ერთი საკითხის სრული განხილვა

40.00

გაშლა მოიცავს ერთი კონკრეტული საკითხის სრულყოფილ განხილვას.

მაგალითად: პირადის მიმოხილვა, კონკრეული პიროვნების ფიქრები,გრძნობები, მიზნები თქვენთან დაკავშირებით, ურთიერთობის განვითარება, რჩევები და ა.შ.