ერთი კონკრეტული თემის დიაგნოსტიკა

40.00

კონსულტაცია მოიცავს ერთი კონკრეტული თემის განხილვასა და კონკრეტული რჩევების მიღებას. ასევე ხდება თემის სირთულეების განსაზღვრა და მათი მოგვარება. კონსულტაციისას შეგიძლიათ დასვათ ულიმიტო კითხვების რაოდენობა ერთი კონკრეტული თემის გარშემო.