ერთი კითხვაზე პასუხი + რჩევა

15.00

გაშლა მოიცავს ერთ კითხვაზე პასუხს თავისი რჩევით.

მაგალითად:

  1. რამდენად სწორია ჩემი ურთიერთობა მასთან? რჩევის სახით იქნება გამოსავლის გზა ნაჩვენები.
  2. რამდენად სწორ პროფესიას ვეუფლები/რას დავეუფლო? რჩევის სახით – როგორ მოახერხოთ ეს,და ა.შ