ერთი თვის პროგნოზი

40.00

მიიღებთ ინფორმაციას რა იქნება მომავალი ერთი თვის ტენდენციები თქვენს ცხოვრებაში.