ენერგეტიკული მდგომარეობის დიაგნოსტიკა

50.00

კონსულტაცია მოიცავს ენერგეტიკული მდგომარეობის დიაგნოსტიკას.