დიაგნოსტიკა

100.00

დიაგნოსტიკა აქცენტირებულია კონკრეტულად ადამიანის ენერგეტიკული
მდგომარეობის კვლევაზე. რაც მოიცავს: დადგენას იმის, აქვს თუ არა ადამიანს ნეგატივი
(ე.წ. ჯადო,წყევლა,ავი თვალი,დესტრუქციული და შემ