დაფარული უნარების დადგენა

60.00

დაფარული უნარების დადგენა- თუ ადამიანს აინტერესებს მისი შეფარული უნარები,რა
არის მისი ძლიერი და სუსტი მხარეები,რამდენად აქვს განვითარებული
ინტუიცია,შეგრძნებები და მიღმა ხედვის უნარი, ეს კონსულტაცია ადამიანს დაეხმარება
საკუთრი შესაძლებლობების გაანალიზებაში. გარდა ამისა ხდება განხილვა ადამიანის
პოტენციალისა სხვადასხვა ოპტიმალურ პროფესიებთან მიმართებითაც,რაც საშუალებას
გაძლევთ აირჩიოთ სწორი პროფესიული მიმართულება(მიმართულებები).