გაშლა ერთ კონკრეტულ თემაზე

25.00

კონსულტაცია მოიცავს გაშლას ერთ კონკრეტულ თემაზე და მის სრულყოფილ განხილვას.