გაშლა ერთი კონკრეტული თემის გარშემო

25.00

კონსულტაცია ჩატარდება ერთი კონკრეტული თემის გარშემო, რომელსაც თქვენ აირჩევთ. არჩეული თემის გარშემო შეგიძლიათ დასვათ ულიმიტო რაოდენობის შეკითხვა.