დია

ტაროლოგი

გზავნილი დიასგან

ზოგადად ტაროლოგია ჩემთვის მეტია ვიდრე ჰობი, თუმცა ჩემს პიროვნებას მაინც მრავალი კუთხით ვანვითარებ, ამიტომ რამდენიმე პროფესია მაქვს შეთავსებული: ტაროლოგია, მენეჯმენტი, მთარგმანთმცოდნეობა, ინგლისურის პედაგოგი. რატომ მე და არა სხვა? ჩემი თითოეული კლიენტის, თითოეულ მოთხოვნას ინდივიდუალურად ვუდგები. ჯერ საკითხს დეტალურად შევისწავლი და შემდეგ ყველა ნიუანსის გათვალისწინებით ვარჩევ კლიენტისთვის გაშლას. ასევე კონსულტაციის დროს სიტუაციას ვაფასებ არა მხოლოდ როგორც ტაროლოგი, არამედ როგორც ფსიქოლოგი, ამიტომ ჩემი კონსულტაციები ყოველთვის საინტერესო, მრავალფეროვანი და ინფორმაციულია. გარდა ამისა არ ვარ მაგიით და რიტუალებით და ჯადოს მოხსნით დაკავებული, ამიტომ ჩემგან ვერ მიიღებთ თანხის გამოძალვის მიზნით ჯადოს დიაგნოზს. 6.აბსოლიტურად თვითნასწავლი ვარ და პრინციპში ჯერ ვსწავლობ უნივერსიტეტში.

დამატებითი უნარები

ფსიქოლოგია100%

კონსულტაციის ენები