სულელი

დაბრუნდება ჩაფიქრებული პიროვნება?

ქურუმი ქალი

დაბრუნდება ჩაფიქრებული პიროვნება?

ქურუმი ქალი

ეს ადამიანი, რომელსაც თქვენს მიერ ჩაფიქრებული კითხვა ეხება ახლო მომავალში არ აპირებს თქვენს ცხოვრებაში დაბრუნებას. თუმცა მისი პიროვნების ამოცნობა არცისე ადვილია, არკანი “ქურუმი ქალი” მიგვანიშნებს რომ ამ ეტაპზე უმჯობესია არ გვქონდეს დიდი მოლოდინი, ვიცხოვროთ საკუთარი ცხოვრებით და მოვლენები თავისით განვითარდება. თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი ამ ეტაპზე ამჯობინებს, რომ მისი თქვენდამი დამოკიდებულება და გრძნობები საკუთარ თავში დამალოს და არ გამოხატოს. თუმცა მას ნამდვილად აქვს გრძნობები თქვენს მიმართ. მიუხედავად დიდი ემოციური კავშირისა თქვენთან ის ცდილობს თავშეკავებული იყოს და ფიქრობს, რომ ამ ეტაპზე არ არის თქვენი ურთიერთობისთვის შესაფერისი დრო, არსებობს გარკვეული საკითხები, რაც მისთვის დაბრკოლებას წამოადგენს. ტაროს არკანი “ ქურუმი ქალი” ასევე მიგვანიშნებს, რომ ბევრი რამ ჩვენგან დაფარულია და საჭიროა გარკვეული დრო იმის გასაგებად რაც გვაინტერესებს. ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია ენდოთ საკუთარ ინტუიციას, შინაგან ხმას და ამის მიხედვით გააკეთოთ დასკვნები.