მაღალი არკანები

მაგი

მაგი

ქურუმი ქალი

ქურუმი ქალი

იმპერატორი ქალი

იმპერატორი ქალი

იმპერატორი

იეროფანტი

იეროფანტი

შეყვარებულები

შეყვარებულები

ეტლი

ძალა