იმპერატორი

იმპერატორი – პრაქტიკული მნიშვნელობა


სტიქია: ცეცხლი.
კი/არა: კი.
ზოდიაქოს ნიშანი: ვერძი.
პლანეტა: მარსი.
ჩაკრა: მანიპურა (მზის წნული) და მულადჰარა (ფუძისეული ჩაკრა).
ნუმეროლოგია: 4.
ნუმეროლოგიურად ემთხვევა: XIII – სიკვდილი.

საკვანძო სიტყვები: სტაბილურობა. საიმედოობა. სტრუქტურა. მოქმედება. გამბედაობა. დისციპლინა. სტრატეგია. ავტორიტეტი. პატივისცემა. დიდება. ძალაუფლება. ნება. ამბიცია. პრაქტიკულობა. მფარველობა. მოვალეობა. ლოგიკურობა. დაცვა. კონტროლი. პასუხისმგებლობა. პრაქტიკულობა. ფოკუსირება. გავლენა. მამა. მამის ფიგურა. ასაკოვანი კაცი.

ამობრუნებული კარტის საკვანძო სიტყვები: ტირანი. დომინანტი. ხისტი. უგუნურება. სისასტიკე. მოქნილობა. ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. გადამეტებული კონტროლი. სიმკაცრე. სიჯიუტე. სისასტიკე. ბრძოლა ძალაუფლებისთვის. კონკურენტუნარიანობა. დისციპლინის ნაკლებობა. მამა – რომელიც არ მონაწილეობს შვილის აღზრდაში. უპასუხისმგებლობა. უკონტროლო ფინანსები. ცუდი უფროსი. სიმტკიცე. აგრესია. ულმობლობა.

საქმიანობის სფეროები: ძალაუფლების სტრუქტურების წარმომადგენელი, მათშორის დაცვა. მეომარი. ბანკირი. საკუთარი ბიზნესი. მსხვილი კომპანიის ან ორგანიზაციის დირექტორი. ტოპმენეჯერი. ისტორიკოსი. მმართველი. ზუსტი მეცნიერებები.

იმპერატორი – ეს არის სწრაფვა უსაფრთხოებისკენ, სტაბილურობისკენ. ასევე თანმიმდებრულობა ქმედებებში და პიროვნული დამოუკიდებლობა. არკანი საკუთარ თავში აერთიანებს დისციპლინას, პასუხისმგებლობას, რაციონალურ გონებასა და პრაქტიკულობას.

გაშლაში იმპერატორი მიუთითებს რეალობის შეგრძნებასა და ნაკისრი ვალდებულებების გააზრებაზე.

ადამიანს, რომელსაც ამოუვა ეს არკანი – ერთმნიშვნელოვნად არის ლიდერი, ინიციატივიანი, შეუვალი, მამაცი და მუდამ მზადმყოფი დაიცვას საკუთარი ინტერესები.

თუ კი გაშლაში იმპერატორი აღწერს რაიმე ახლის დასაწყისს – მაშინ მისი ინტერპრეტირება უნდა მოხდეს როგორც პერსპექტიული და საიმედო. ეს არკანი სხვა საკითხებთან ერთად ნიშნავს, რომ ჩაფიქრებულ თემას უნდა მოეკიდო გულისყურით, არ გადადო, გაიაზრო შენი დანიშნულება საქმეში და შეასრულო კარგად. ყველა საეჭვო საკითხი კი უნდა გაირკვეს და გადაწყდეს სწრაფად.

განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს იმპერატორის არკანთან ზოგიერთი კარტის კომბინაცია:
არკან “მართლმსაჯულებასთან” ერთად იმპერატორი მოისაზრებს კანონების მკაცრ დაცვას და საზოგადოებრივ წესრიგს.
სამსჯავროსთან” ერთად ნიშნავს მზრდად ავტორიტეტს.
ზომიერებასთან” ერთად მიუთითებს ზომიერ კონსერვატიზმს.
ხოლო “ბედის ბორბალთან” პოზიტიურ ცვლილებებს, დადგენილი წესრიგის ფარგლებში.

მოამზადა: Onlinetarot.ge